Poštovani,

Hvala Vam što ste iskazali interes za naš shopping centar City Life i što ćete pisati i objavljivati sadržaje o nama. Na linkovima ispod ovog teksta možete preuzeti verzije našeg logotipa te ga koristite samo u ovim dopuštenim varijantama, nikako u bilo kojim drugim kombinacijama boja ili formata te svakako ne bez našeg pismenog dopuštenja.

U PRESS kitu fotografija je nekoliko fotografija visoke kvalitete koje možete koristiti prilikom objava tekstova o našem centru City Life, ali svakako nije dopušteno korištenje i objava istih bez našeg pismenog dopuštenja i odobrenja pisanog sadržaja.
Ukoliko se koriste naši sadržaji protivno našoj volji i bez našeg dopuštenja, morati ćemo posegnuti za pravnom pomoći po pitanju zaštite naših autorskih prava.

DOWNLOAD LOGOTIPA – sve verzije

Logo je dostupan u nekoliko varijanti (color, jednobojni, s dodatnim tekstom, uspravni i položeni te samo znak) i u svim vektorskim formatima po vrsti i u arhiviranim datotekama.
Logotip je dopušteno koristiti samo u ovim varijantama i nikako se ne smiju mijenjati boje te odnosi veličina. Minimalna visina uspravnog logotipa je 15 mm, a položenog 6 mm.
I logotip se isto tako ne smije koristiti bez našeg pisanog dopuštenja.