Pravila nagradne igre  CITY LIFE BOŽIĆNA ČAROLIJA

Pravila nagradne igre CITY LIFE BOŽIĆNA ČAROLIJA

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Jolly EKO d.o.o., Ante Šupuka 10, 22000 Šibenik, OIB: 07000900355

IBAN: HR5824020061100808625

Članak 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je ostvarivanje promotivnih učinaka za Shopping centar City Life.

Članak 3.

Nagradna igra «City Life božićna čarolija» počinje od 01.12.2022., odnosno, od dana objave u elektronskom mediju i traje do 03.01.2023. u 10 sati. Imena dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljeni 03.01.2023. na Internet stranicama shopping centra City Life.

Članak 4.

Fond nagrada sastoji se od:

Glavna nagrada: 5.000,00 kuna (663,61 EURO) u bonovima koji se mogu potrošiti u trgovinama City Life centra, Ante Šupuka 10.Šibenik. Bonove daruje tvrtka Jolly Eko d.o.o.

Ostale nagrade:

  • 3 X 2.000,00 kuna (265,44 EURO) u bonovima koji se mogu potrošiti u trgovinama City Life centra, Ante Šupuka 10, Šibenik. Bonove daruje tvrtka Jolly Eko d.o.o.
  • 5 X 1.000,00 kuna (132,72 EURO) u bonovima koji se mogu potrošiti u trgovinama City Life centra, Ante Šupuka 10, Šibenik. Bonove daruje tvrtka Jolly Eko d.o.o.
  • Paket aranžman za dvoje u Olympia Sky hotelu, Ljudevita Gaja 6, Vodice. Aranžman se sastoji od jednog noćenja za dvoje sa doručkom, večerom za dvoje u restoranu Sky, korištenje unutarnjeg bazena i spa zone. Vrijednost aranžmana iznosi 1.300,00kuna (172,54 EURO). Aranžman daruje tvrtka Jolly Eko d.o.o.
  • Poklon bonovi Life Wellenss Centra, Bana Ivana Mažuranića 3, Šibenik, 10 poklon bonova po 200,00kn (26,54 EURO).  Pokoln bon vrijedi za sve usluge. Nagrade u vrijednosti 2.000,00 kuna (265,45 EURO) daruje Jolly Eko d.o.o.

Ukupan fond nagradne igre: 19.300,00 kn (2.561,55 EURO)

U ukupno izraženoj vrijednosti nagradnog fonda uključen je PDV u zakonski propisanom iznosu.

Tečaj konverzije 1 EURO = 7,53450 KUNA

 Članak 5.

Nagradno izvlačenje održat će se 03.01.2023. u 11:00h u Shopping centru City Life. Svi kuponi ubačeni do 03.01.2023. u 10,00 sati sudjelovat će u navedenom izvlačenju. Nagradno izvlačenje kontrolirat će tročlana komisija, a nazočit će i javni bilježnik.

 Članak 6.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji u spomenutom razdoblju u trgovinama ili ugostiteljskom objektu Shopping centra City Life, Ante Šupuka 10, Šibenik  potroše 100,00 ili više kuna (13,27 EURO ili više). Kupac prilikom kupovine u trgovinama i ugostiteljskom objektu Shopping centra City Life na blagajni dobiva račun te kupon na koji upisuje svoje podatke. Kuponi se potom ubacuju u za to predviđenu kutiju pored izlaza iz centra.

Na kuponu kupac treba ispuniti:

  • ime i prezime
  • adresu i mjesto stanovanja
  • telefon
  • datum rođenja
  • broj računa

U igri ne mogu sudjelovati radnici tvrtki uključenih u organizaciju igre (Jolly Eko d.o.o, trgovine shopping centra City Life) ni članovi njihovih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre).

Ispunjavanjem kupona i ubacivanjem istoga u za to predviđenu kutiju, kupac daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno propisima kojima je uređeno područje zaštite osobnih podataka, kao i organiziranje nagradnih igara.Isti podaci će se koristiti samo u svrhu ispunjenja obveza Priređivača iz ove nagradne igre, te će se čuvati do proteka 6 mjeseci od dovršetka nagradne igre, odnosno sukladno zakonskim propisima. Podaci će biti proslijeđeni isključivo nadležnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza Priređivača, odnosno društvu koje dijeli nagradu.

Kupac može od Priređivača zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak istih ili brisanje, kao i ograničavanje obrade koja se odnosi na Kupca, te prijenos podataka. Prigovor se može podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta Priređivača ili putem e-mail adrese:Jolly Eko d.o.o.,_Ante Šupuka 10, Šibenik mail:info@jolly-jbs.hr, te nadzornom tijelu. Na iste adrese Kupac može povući svoju suglasnost za sudjelovanje u nagradnoj igri, a čime gubi pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade izvršene prije povlačenja.

Članak 7.

Po završetku izvlačenja, dobitnik nagrade bit će obaviješten pismenim putem, a nagradu može podići u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti.  Nagrada se ne može zamijeniti za drugu robu ili za gotovinu. Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u navedenom roku bit će još jednom pismeno obaviješten, a u slučaju da ni u naknadnom roku od 8 dana ne predigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 8.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Šibeniku.

Članak 9.

Priređivač zadržava pravo prekida nagradne igre u slučaju više sile.

Članak 10.

Ova pravila primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija RH i objavljivanja u elektronskom mediju.

NAGRADNA IGRA CITY LIFE BOŽIĆNA ČAROLIJA ODOBRENA JE OD STRANE MINISTARSTVA FINANCIJA RH :
KLASA:UP/I-460-02/21-01/513
URBROJ:513-07-21-01-22-2