City Life     Ante Šupuka 10 22000 Šibenik     +385 22 212-820

Impressum

Pravne napomene

Svi korisnici koji pristupaju na stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi mogla proizaći kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice u cijelosti ili njenih pojedinih dijelova. Nastojati ćemo osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odričemo bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na istoj.

Zadržavamo pravo u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga ili dostave prethodne obavijesti korisnicima, izmijeniti ove Uvjete korištenja i sadržaj ove web stranice, te isključujemo svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

 

Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.city-life.com.hr podliježe niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti i sadržaji objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Zabranjeno je umnožavanje bilo kojeg dijela web stranice, u cjelini ili samo pojedinih njezinih dijelova, bez navodjenja punog naziva City Life kao izvora podataka i linka na orginalni članak.

 

Zaštita privatnosti

Svi podaci koji se odnose na Vaš identitet tretirat će se sukladno odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003). Vaše osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa prikupljati ćemo isključivo kada nam iste dobrovoljno dostavite, a u svrhu udovoljavanja Vašim zahtjevima. Ukoliko nam sami dobrovoljno dostavite osobne podatke, oni će se spremiti i koristiti u budućnosti za marketinške svrhe, istraživanje tržišta, praćenje prodaje i kontaktiranje.Tako dobivene podatke nećemo otkrivati niti učiniti dostupnima trećim stranama, osim na Vaš zahtjev ili uz Vašu prethodnu suglasnost.